В този раздел ще отговорим на въпроси като: Какъв е стадият на рака? Какви са етапите на рак? Какъв е началният стадий на рак? Какво е рак на етап 4? Каква е прогнозата за всеки стадий на рак? Какво означават буквите TNM, когато описват стадия на рака??


Когато на човек се каже, че е диагностициран с рак, първото нещо, което иска да знае, е етапът и прогнозата. Много пациенти с рак се страхуват да разберат стадия на заболяването си. Пациентите се страхуват от рак на етап 4, мислейки, че това е присъда, а прогнозата е само неблагоприятна. Но в съвременната онкология ранният стадий не гарантира добра прогноза, както късният стадий на заболяването не винаги е синоним на лоша прогноза. Има много странични фактори, които влияят на прогнозата и хода на заболяването. Те включват хистологичните характеристики на тумора (мутации, индекс Ki67, диференциация на клетките), неговата локализация, вида на откритите метастази.

Поставянето на новообразувания в групи, в зависимост от тяхното разпространение, е необходимо, за да се вземат предвид данните за тумори на определено място, да се планира лечение, да се вземат предвид прогностичните фактори, да се оценят резултатите от лечението и да се контролират злокачествените новообразувания. С други думи, определянето на стадия на рака е необходимо, за да се планират най-ефективните тактики на лечение, както и за работата на статистиците..

Класификация по TNM

За всеки рак има специална система за стадиране, която се приема от всички национални здравни комитети - това е TNM класификацията на злокачествените новообразувания, разработена от Пиер Деноа през 1952 г. С развитието на онкологията тя претърпя няколко ревизии и в момента е актуално седмото издание, публикувано през 2009 г. Той съдържа най-новите правила за класификация и стадиране на рака..

Класификацията на TNM за описване на разпространението на новообразувания се основава на 3 компонента:

 • Първият е Т (латински тумор - тумор). Този показател определя разпространението на тумора, неговия размер, покълване в околните тъкани. Всеки сайт има своя собствена градация от най-малкия размер на тумора (T0) до най-големия (T4).

Вторият компонент - N (латински Nodus - възел), той показва наличието или отсъствието на метастази в лимфните възли. По същия начин, както в случая с Т компонента, има правила за определяне на този компонент за всяко местоположение на тумора. Градацията преминава от N0 (без засегнати лимфни възли) до N3 (широко разпространено участие на лимфните възли).

 • Третият - М (гръцки Metástasis - движение) - обозначава наличието или отсъствието на отдалечени метастази в различни органи. Числото до компонента показва разпространението на злокачественото новообразувание. И така, M0 потвърждава липсата на отдалечени метастази, а M1 - тяхното присъствие. След обозначението М, обикновено в скоби се изписва името на органа, в който се открива отдалечена метастаза. Например M1 (oss) означава, че има отдалечени метастази в костите, а M1 (brа) означава, че има метастази в мозъка. За останалите органи използвайте обозначенията, дадени в таблицата по-долу..
 • Бели дробовеПул
  КостиОс
  Черен дробХеп
  МозъкСутиен
  Лимфните възлиLym
  Костен мозъкМарт
  ПлевраPle
  ПеритонеумPer
  Надбъбречни жлезиАдр
  КожаСки
  Други органиOth

  Също така, в специални ситуации се поставя допълнително обозначение на буквата преди обозначението TNM. Това са допълнителни критерии, обозначени със символите „c“, „p“, „m“, „y“, „r“ и „a“.

  - Символът "c" означава, че стадият се установява според данните на неинвазивните методи за изследване.

  - Символът "p" показва, че стадийът на тумора е установен след операция.

  - Символът "m" се използва за означаване на случаи, когато няколко първични тумора са разположени наведнъж в една област.

  - Символът "y" се използва, когато туморът се оценява по време или непосредствено след противораково лечение. Представката "y" отчита разпространението на тумора преди началото на сложното лечение. Стойностите на ycTNM или ypTNM характеризират степента на тумора по време на неинвазивна диагноза или след операция.

  - Символът "r" се използва при оценка на рецидивиращи тумори след период без рецидив.

  - Префиксът „a“ показва, че туморът е класифициран след аутопсия (следкланична аутопсия).

  Хистологична класификация на раковите стадии

  В допълнение към класификацията на TNM има класификация според хистологичните характеристики на тумора. Нарича се степен (G). Този симптом показва колко активен и агресивен е туморът. Степента на туморна злокачественост е посочена както следва:

   GX - степента на диференциация на тумора не може да бъде определена (малко данни);

  G1 - силно диференциран тумор (неагресивен);

  G2 - умерено диференциран тумор (умерено агресивен);

  G3 - слабо диференциран тумор (силно агресивен);

 • G4 - недиференциран тумор (силно агресивен);
 • Принципът е много прост - колкото по-голям е броят, толкова по-агресивен и активен е туморът. Напоследък степени G3 и G4 обикновено се комбинират в G3-4 и те го наричат ​​"слабо диференциран - недиференциран тумор".

  Класификациите на саркомите на костите и меките тъкани просто използват термините "висока степен" и "ниска степен" вместо степен G. За тумори на гърдата са разработени специални системи за оценка на степента на злокачественост, те се определят с помощта на показатели в резултат на имунохистохимични изследвания.

  Само след класифицирането на тумора според TNM системата може да се извърши групирането по етапи. Определянето на степента на туморния процес според TNM системата или по етапи е много важно за избора и оценката на необходимите методи на лечение, докато хистологичната класификация позволява получаване на най-точните характеристики на тумора и прогнозиране на прогнозата на заболяването и възможния отговор на лечението.

  Постановка на рак: 0 - 4

  Традиционно стадиите на рака обикновено се обозначават от 0 до 4. Всеки етап от своя страна може да има буквите A и B, което го разделя на още два подетапа, в зависимост от степента на процеса. По-долу ще анализираме най-често срещаните стадии на рака..

  Бихме искали да обърнем вашето внимание на факта, че у нас много хора обичат да казват „степен на рак“ вместо „стадий на рак“. На различни сайтове има въпроси за: „рак на степен 4“, „степен на преживяемост при 4 степени на рак“, „степен на рак 3“. Не забравяйте - няма степени на рак, има само етапи на рак, които ще обсъдим по-долу..

  Ракови етапи на примера на чревен тумор

  Етап 0 рак

  Като такъв, стадий 0 не съществува, той се нарича „рак in situ“, „карцином in situ“ - което означава неинвазивен тумор. Етап 0 може да бъде с рак на всяко място.

  На етап 0 от рака границите на тумора не излизат извън епитела, който е дал началото на новообразуването. С ранното откриване и навременното започване на лечението прогнозата за рак на стадий 0 е почти винаги благоприятна, т.е. ракът на стадий 0 в по-голямата част от случаите е напълно лечим.

  Рак 1 етап

  Рак 2 етап

  За разлика от първия, във втория стадий на рак туморът вече показва своята активност. Вторият стадий на рак се характеризира с още по-голям размер на тумора и растежа му в околните тъкани, както и началото на метастази в най-близките лимфни възли.

  Ракът на етап 2 се счита за най-често срещания стадий на рак, при който се диагностицира рак. Прогнозата за рак на етап 2 зависи от много фактори, включително местоположението и хистологичните характеристики на тумора. По принцип ракът от етап 2 се лекува успешно..

  Рак 3 етап

  На третия етап от рак онкологичният процес се развива активно. Туморът достига още по-големи размери, нахлувайки в най-близките тъкани и органи. На третия етап от рак, метастазите във всички групи регионални лимфни възли вече са надеждно определени.

  Третият стадий на рак не осигурява отдалечени метастази в различни органи, което е положителна точка и определя благоприятна прогноза.

  Етап 4 рак

  Ракът на етап 4 се счита за най-сериозният стадий на рак. Туморът може да достигне впечатляващи размери, расте околните тъкани и органи, метастазира в лимфните възли. В стадий 4 рак се изискват отдалечени метастази, с други думи, метастатично увреждане на органите.

  Има редки случаи, когато рак на стадий 4 може да бъде диагностициран дори при липса на отдалечени метастази. Големите, слабо диференцирани, бързо растящи тумори също често се наричат ​​рак на етап 4. Излекуването от рак на стадий 4 е невъзможно, както и рак на стадий 3. На четвъртия стадий на рак заболяването става хронично и е възможно само въвеждането на болестта в ремисия.

  По този начин ракът в началния етап може да бъде излекуван успешно, а на етап 4 от рак, правилно подбраният режим на лечение ще помогне значително да удължи живота с онкологична диагноза. Ако сте видели история, че някой е успял да излекува рак от четвърти стадий, с някакви народни средства, сода или други методи на алтернативна медицина, не му вярвайте! По-често това е просто рекламен трик на следващите измамници, а хората в техните видеоклипове, които „лекуват рак на етап 4“, са просто наети художници. Не забравяйте, че навременната диагностика и лечение, започнати навреме, са критериите за успех на всеки етап от рака..

  Ракови етапи

  Ракът е неопластичен процес, който се появява в човешкото тяло и се различава по морфологично описание, по характер на своето протичане и предразположение към метастази. Посоченият общ термин е приет за означаване на патологии от онкологично естество, което предполага неконтролирано бързо прогресиране на засегнатите клетки, които образуват туморна формация. Новообразуването е способно да се променя по размер и да обхваща близките органи и структури. В медицината има два основни вида тумори:

  • Злокачествен - представлява сериозна опасност за живота и здравето на хората. Сортът се характеризира с ускорено развитие и свободно разпространение през органите на човешкото тяло, унищожавайки здравата тъкан на тялото. На по-късните етапи от развитието на онкологията метастазите проникват в жизненоважни органи - това са червата, стомаха, белите дробове, костите, матката.
  • Доброкачествен - този тип не произвежда метастатични клетки и запазва първоначалния си размер. За да се премахне неоплазмата, се предписва операция.

  Класификация по TNM

  Онкологичният процес е разделен на 4 клинични групи. Всяка група се различава по морфологични характеристики, местоположение в определен орган или структура и предразположение към появата на вторичен фокус на лезията. Според международната система за класификация степента на рака (TNM) се определя въз основа на 3 показателя:

  • Тумор (T) - латински за тумор. Този показател характеризира местоположението на рака, размера на лезията (малък Т0, голям Т4) и покритието на близко разположени органи и материали..
  • Nodus (N) - показва туморен възел. Класификацията потвърждава или опровергава съществуването на вторични метастази в лимфните възли. Последователните дефиниции започват с N0, което показва липса на тумор в лимфните възли и до N3, което показва широко покритие на лимфните възли.
  • Метастази (М) - определя съществуването на вторично онкологично място на отдалечени органи. При М0 злокачественият процес отсъства, при М1 той продължава. Ако се открият метастази, засегнатият орган се добавя към индикатора: M1 (сутиен) - метастази в мозъка, M1 (oss) - в костната система.

  В някои ситуации се добавят допълнителни обозначения преди стойността на TNM:

  • С - чрез неинвазивен метод на изследване беше възможно да се идентифицира етапът на развитие на патологията.
  • P - установява степента на образуване на рак след операция.
  • М - използва се за множество първични засегнати огнища в една област на тялото.
  • Y - оценява неоплазмата по време на лечението или непосредствено след терапията.
  • R - използва се за оценка на възможен рецидив.
  • А - определя растежа на тумора след аутопсия.

  Установената диагноза се дешифрира според формулата на заболяването.

  Хистологични типове

  Успоредно с международната онкологична класификация на TNM, в медицината се използва хистологична класификация, наречена степен или G. Хистологията установява нивото на злокачественост, агресивните показатели и активността на туморното тяло. Степента на злокачественото протичане на рака според степента е разделена на:

  • GX - недостатъчна информация за диференциацията на образованието;
  • G1 - силно диференциран рак без агресия;
  • G2 - умерено диференцирани видове с умерена агресивност;
  • G3 - слабо диференциран тип с високо ниво на агресия;
  • G4 - недиференциран злокачествен растеж с висока степен на агресивност.

  Високата G-стойност показва силно агресивно поведение на тумора. За оценка на нивото на лошо качество при рак на гърдата е създадена специална система. Имунохистохимичният анализ помага да се установи патологията.

  Първи етап

  Ранен стадий на злокачествен рак не представлява риск за пациента. Клас 1 е лесен за пълно излекуване. Проблемът се крие в диагностицирането на патологията, тъй като няма изразени симптоми в началния етап от развитието на тумора. Ето защо е важно редовно да посещавате лекар и да правите необходимите изследвания. Отговорното отношение към собственото здраве помага да се предотврати появата на онкология в организма. Навременната диагностика дава възможност да се победи болестта.

  Ракът на етап 1 не метастазира в близките тъкани. Когато установява диагноза, лекарят се основава не на размера на туморното тяло, а на степента на разпространение на раковите клетки през органите и структурите на тялото на пациента и на метастази. При потвърждаване на онкологичния ход в началните етапи се препоръчва да се подложи на пълен преглед, за да се получи ясна клинична картина на рака.

  За да се излекува болестта в ранните стадии, в повечето случаи се извършва операция за отстраняване на раковото образувание с помощта на съвременни техники. В медицината се установява, че новообразувание в ранен стадий приема нелечима форма при липса на задълбочен преглед на други органи и при формиране на рецидиви на онкологията. Навременната помощ, предоставена в началния стадий на рака, гарантира 100% прогноза за възстановяване.

  Етап втори

  Тумор на етап 2 предполага наличието на злокачествен тумор, разположен върху тъканта на отделен орган. Няма метастази в съседни органи. Раковата клетка се разпространява извън границите на лезията. При определяне на патогенно заболяване на втория етап има възможност за пълно възстановяване на пациента.

  На етап 2 има характерни индивидуални симптоми, които се появяват в зависимост от местоположението на фокуса. При увреждане на ларинкса гласът се променя, появяват се кашлица и пресипналост. При тумор на панкреаса или черния дроб се забелязват болки от дясната страна, урината се отделя с тъмен цвят. При онкологията на гърдата атипичната течност се отделя от зърната, аксиларните лимфни възли се увеличават. Ефективен терапевтичен метод се избира след изучаване на резултатите от анализите на пациента.

  Общите признаци на онкологията на етап 2 са както следва:

  • влошаване или загуба на апетит;
  • намаляване на телесното тегло;
  • болка при ходене до тоалетна;
  • повишаване на температурата;
  • анемия;
  • умора и слабост в тялото.

  Трети етап рак

  В областта на онкологията третият етап на тумора се нарича от онколозите като тежка степен, характеризираща се с променена прогноза за оцеляване. Прогнозата се изчислява в зависимост от органа, засегнат от атипия и толерантността на пациента към лекарствата, използвани в химиотерапията. Ако туморът се е развил преди третия етап, препоръчва се незабавно да се започне терапия. До тази степен ракът се развива с повишена скорост. По-близо до третия етап симптомите на заболяването са по-изразени. Има посочени признаци на заболяване от 3-ти етап:

  • висока телесна температура - повече от 37,5 градуса;
  • треска;
  • рязко намаляване на теглото;
  • болезнени усещания в засегнатата част;
  • освобождаването на кръвни съсиреци по време на уриниране - с тумор на пикочните органи.

  Третият етап от онкологията може да бъде излекуван само чрез извършване на операция. Ако не се проведе лечение, човешкото здраве се влошава бързо и прогнозата за оцеляване изразява неблагоприятен резултат..

  Четвърти етап рак

  Четвъртият етап на онкологията се счита за окончателен и протича с влошени симптоми. На крайния етап признаците се засилват в проявление. В последната степен лезиите рядко се лекуват. Ситуацията се обяснява с нарастването на образуването на тумор до впечатляващи размери и наличието на метастази. На 4 етапа при лечението се използват палиативни терапевтични методи, насочени към забавяне развитието на растежа и подобряване качеството на живот на пациента. Използването на тези методи дава възможност за удължаване на живота на болния с месеци и години.

  Повърхностен тип тумор

  При определени видове повърхностна онкология пациентът е в състояние да определи патологията сам. Ракът на кожата се характеризира с образуването на атипични петна и възли по епидермиса, които се появяват в ранните стадии без силен дискомфорт. Ако подозрителните прояви продължават след употребата на лекарства, препоръчително е да се подложите на медицински преглед. Отокът на езика често протича безсимптомно. Подозрението може да бъде причинено от язвени образувания, пукнатини и уплътняване, което се счита за възможен сигнал за предраково състояние или начален етап на онкологичния процес.

  Сред повърхностните разновидности се различават и лезии на устните. Рядко се диагностицира заболяването. Рисковата група включва хора, които употребяват тютюневи изделия от дълго време. Характерните признаци включват пукнатини, лющене и язви, които продължават дълго. Хората обаче пренебрегват симптомите, поради което онкологията се открива в пренебрегвано състояние. Ракът на гърлото в ранен стадий се развива със симптоми, подобни на тези при обикновена настинка. Тези видове тумори са локализирани в тъканите на устните, езика и ларинкса. Често именуване на патологии - увреждане на устната кухина.

  Белодробна онкология

  Увреждането на белите дробове предполага активна прогресия и високо ниво на агресивност. Трудно е да се диагностицира белодробен тумор. Симптомите на заболяването са подобни на тези при други заболявания. Следователно нетипичността на тъканите на дихателните органи се открива на 4 етапа, когато болестта не може да бъде излекувана. Първият етап се развива без признаци. Размерът на туморното тяло е по-малък от 30 mm. Болезненост в областта на гърдите, кашлица и задух могат да показват бронхит. Въпреки това, с първоначалната степен на увреждане, пациентът има голяма вероятност за пълно възстановяване..

  На етап 2 новообразуването нараства до 60 mm. Въпреки това заболяването все още протича безсимптомно. Наблюдава се метастазиране на клетки в лимфните възли. Ракът на белия дроб на етап II има 50% шанс да се излекува. На третия етап растежът на тумора се увеличава по размер, разпространявайки метастатичните клетки в близките лимфни възли и други структури. Последният етап на белодробната лезия характеризира постигането на голям размер на фокуса, разпространявайки се извън границите на дихателния орган и образувайки вторични области с метастази в човешкото тяло. Лечението на огнищата е трудно и пациентът има по-малко от година живот.

  Тумор на гърдата

  Жената е в състояние сама да открие тумор на гърдата в ранните етапи. Палпацията помага да се открие развиващ се карцином в гърдата. Ракът на Paget на нулев етап предполага наличието на малък лобуларен растеж в органа, който действа като предраково състояние. Ако беше възможно да се открие патогенно течение в организма рано и бързо да се започне терапия, шансовете за излекуване са големи.

  При първата степен ракът има малка стойност, равна на по-малко от 20 mm. Тук неоплазмата не прониква отвъд млечната жлеза и не разпространява метастази в съседни тъкани. Прогнозата за оцеляване на етап 1 на заболяването е положителна. На етап 2 размерът на патогенния фокус нараства до 50 mm. Отбелязва се проникването на патогенни клетки в близките лимфни възли и органи.

  На етап 3 се появяват активни метастази в най-близките структури. Също така, атипична клетка прониква в друг орган, движейки се в кръвта и лимфата. Лечението не осигурява очаквания резултат. Възможно е да се увеличи продължителността на живота на пациента с използването на поддържащи терапевтични мерки.

  На етап 4 онкологията на гърдата покрива изцяло лимфните възли и предизвиква метастази в отдалечени органи. Терапията е безсмислена. Химиотерапията е насочена към облекчаване на състоянието на човек. Прогнозата е лоша. Пациентите с рак на гърдата от етап 4 живеят не повече от една година.

  Рак на маточната шийка

  Човешкият папиломен вирус е широко разпространен сред провокиращите фактори на заболяванията. Ето защо днес ракът на маточната шийка е на първо място по външен вид. Посоченият тип онкология се открива успешно независимо от стадия. Преди тъканта да се дегенерира в онкологична форма, туморът се развива в следните етапи:

  • Дисплазията е предраково състояние. Успява ефективно да лекува на всеки етап от развитието, с изключение на финалния.
  • Нулев стадий - тук можете да излекувате болестта в повечето ситуации в 100% от случаите, ако болестта бъде открита навреме.

  След края на тези етапи и при липса на по-нататъшно подходящо лечение, болестта става агресивна. При степен 1 ​​формацията достига размер 40-50 mm. Лезията остава в границите на матката. Прогнозата за възстановяване е положителна. На втория етап растежът се разпространява извън пениса, но без метастази в близките материали. Лечението на лезии на матката на етап 2 е успешно.

  Цервикалните тумори от степен III произвеждат и пускат метастатични клетки в близките органи и тъкани. Особеността на злокачествения ход на последния етап е ускорената прогресия, метастази в клетките в пикочно-половите и храносмилателните органи. Невъзможно е да се излекува патологията. Терапията облекчава състоянието на човек чрез използване на лекарства и палиативни методи.

  Патология на яйчниците

  Болестта на яйчниците е опасен вид онкология на гениталните органи при жените. Аденокарциномът се среща в повечето случаи и се развива с агресивен характер. Трудно е да се диагностицира този тип поради подобни симптоми с признаци на други гинекологични заболявания. Заболяването се открива чрез следните симптоми - нарушено храносмилане, безпричинна загуба на тегло и увеличаване на размера на корема.

  На етап 1 настъпва атипичност в един яйчник. Тук може да се появи синдром на увеличен корем или асцит, което допринася за откриването на онкологията и започването на необходимото лечение. Етап 2 се характеризира с туморно покритие на два яйчника, фалопиеви тръби, матка и коремна област. Умерено положителна перспектива.

  По-лесно е да се открие патология на яйчниците на етап 3. Ракът се открива по време на рутинен тазов преглед. Петгодишната преживяемост сред жените с този тумор е ниска и възлиза на 10%. Етап 4 на заболяването протича с размножаването на множество метастатични клетки в структурите на човешкото тяло. Безсмислено е да се лекува болестта, тъй като вероятността за възстановяване е минимална..

  Увреждане на храносмилателните органи

  Туморът на хранопровода характеризира злокачествен процес с агресивен ход. Размерът на туморното тяло бързо се увеличава, метастазите започват след време. Атипичната тъкан е трудна за излекуване поради сложна диагностика. Най-ранната диагноза помага да се удължи живота на пациента с повече от 5 години. На последния етап се прогнозира неблагоприятен резултат. Човек бързо отслабва, гласът му се променя и в гръдната кост се появяват дискомфортни усещания. Оцеляването намалява до 6 месеца.

  Ракът на стомаха е на върха в списъка с ракови заболявания на стомашно-чревния тракт. Причините, които провокират атипия, са генетично предразположение, лоши навици, бактерии Helicobacter pylori, използването на некачествени и вредни продукти, съдържащи канцерогени. Стомашен тумор може да бъде успешно лекуван в началните етапи. Неоплазмата все още не се е разпространила в дълбокия слой на епидермиса. Прогнозата за оцеляване при стомашни увреждания на етап 1 гарантира 100% възстановяване.

  Патологията е трудна за откриване. Симптомите могат да показват наличието на общо черво, ректално разстройство. Човек, посочвайки лошо храносмилане и други патологии, задейства състоянието, увеличавайки вероятността от печален изход. На етап 3 заболяването се придружава от силна болка в коремната кухина. При 4 градуса се отбелязват следните признаци:

  • анемия;
  • силни болезнени усещания;
  • интоксикация на тялото;
  • загуба на телесно тегло;
  • трескаво състояние.

  На последния етап пациентите живеят по-малко от 6 месеца.

  Рак на простатата

  Туморът се развива в границите на простатната жлеза и в повечето случаи дълго време не се разпространява извън границите на простатната капсула. С течение на времето растежът на натрупването изтласква засегнатата тъкан от пениса.

  Разпространението на раковите клетки преминава през 3 етапа:

  • покълване в близките структури - инвазивен растеж;
  • задълбочаване в лимфните възли и кръвоносните съдове;
  • разпространява се с метастази в отдалечени органи и материали.

  Етапът на онкологията на простатата характеризира степента на разпространение на засегнатите тъкани:

  • На етап I простатата ограничава растежа на неоплазмата. Дегенерацията на клетките може да се види по микроскопичен начин.
  • При степен II злокачественият процес се определя чрез ултразвукова процедура. Въпреки това, развитието все още е ограничено от органа.
  • На III етап се наблюдава излизането на раковите клетки извън границите на простатната жлеза. Клетката покрива съседни тъкани, семенни мехурчета.
  • В етап IV, ангажирането на простатата води до отдалечени метастази в лимфните възли, белите дробове, костите и черния дроб..

  Мозъчна патология

  Мозъчните тумори от етап 1 предполагат доброкачествена онкология, която се развива с бавни темпове. Раковите клетки са подобни на здравите тъкани и в редки случаи те нахлуват в околните материали. Операцията е ефективна. Положителната реакция на организма към проведеното лечение увеличава шансовете за възстановяване. Проблемът с ранен мозъчен рак е нискостепенни симптоми.

  При 2-ра степен на мозъчно увреждане клетката се размножава бавно и е подобна на здравите. Неоплазмата се увеличава по размер и тъканта обхваща тясно локализирани структури. Вторият етап инфилтрира в близките материали, има рецидив и високо ниво на агресивност.

  Първият и вторият етап се считат за ниско ниво. След операцията пациентите живеят повече от 5 години, ако няма вторично развитие на фокуса. Симптомите се усилват, придобивайки нови признаци с изразена тежест:

  • гадене и повръщане в резултат на повишено вътречерепно налягане;
  • общо неразположение, слабост в тялото;
  • зрително увреждане;
  • гърчове;
  • епилептичен припадък.

  На 3-тия етап на атипия на мозъка се наблюдава злокачествен процес със средно ниво на агресивност. Патогенните клетки бързо прогресират и се разпространяват в близките структури. Разликата между клетъчния състав на засегнатата тъкан от нормалния.

  Опасността от третия етап е възможната неоперабилна форма на тумора. Онкологичното образование приема сложна форма. За лечение на заболяването е насочено комплексно лечение, състоящо се от лъчева и химиотерапия, както и хирургическа интервенция.

  Симптоми на 3 етапа:

  • хоризонтален нистагъм;
  • увреждане на зрението, слуха и говора;
  • нарушена концентрация;
  • увреждане на паметта;
  • загуба на равновесие в изправено състояние;
  • конвулсии и конвулсии;
  • изтръпване на ръцете и краката, изтръпване в крайниците.

  След операцията пациентите живеят не повече от 2 години. Комплексната терапия помага да се увеличи продължителността на живота с една година. На етап 4 туморът се развива с висока скорост, обхващайки големи участъци от тялото. Създадени са най-новите съдове, които подпомагат ускорения растеж на засегнатите клетки и области на некроза с мъртви тъкани. Образуването на рак активно покрива близките материали на мозъка, поради което състоянието на пациента бързо се влошава. Хирургическата намеса на последния етап е нежелана. Тялото на тумора е локализирано в жизненоважните мозъчни структури.

  Ракови етапи и класификация: 1, 2, 3, 4 степен с примери

  Раковият тумор е злокачествено новообразувание, което постоянно се размножава и бързо се разраства, като същевременно отделя голямо количество отпадни продукти и расте в здрави клетки.

  Самият живот на рака е разделен на няколко етапа, като броят на етапите обикновено определя неговия размер, степента на увреждане на близките тъкани, както и естеството и вида на лечението от онколог.

  По принцип пациентите се страхуват от рак на степен 4, когато ракът започва да метастазира в тялото. Но всъщност първият етап не дава 100% гаранция за възстановяване. Всичко това е свързано както с вида на заболяването, така и с много фактори, които засягат самия тумор..

  Разбира се, терапията в началния етап дава по-положителни резултати, отколкото на други етапи. Обмислете всички етапи на рака и различни класификации, които помагат на лекарите да определят свойствата на образованието.

  Рак на млечната жлеза

  1. Класификация по TNM
  2. Допълнителни символи
  3. Хистологични стадии на рак
  4. Класификация на рака по етап
  5. 0 Етап
  6. Етап 1 - ранен рак
  7. Етап 2
  8. Етап 3
  9. 4 заключителен етап
  10. Колко живеят пациентите с рак??

  Класификация по TNM

  TNM системата за определяне на злокачествено заболяване от рак е актуална класификация на онкологичните заболявания, която е приета от националния здравен комитет за класифициране на етапите на развитие и растеж на рак, според него образът на самата злокачествена формация е по-точно определен.

  Тази система е разработена от Пиер Деноа през 1952г. С развитието на онкологията самата система се подобрява и развива всяка година. В момента публикуването от 2009 г. е актуално. Той съдържа стандарти и ясна класификация на онкологичните заболявания.

  Ще започнем да разглеждаме самата система, започвайки от три компонента:

  T - съкращение от латинската дума Tumor - тумор. Този показател отразява размера, разпространението, покълването на самия рак дълбоко в близките тъкани и локализацията на тумора. Всеки тумор има буква и цифра, показваща степента и размера на рака - от Т0 до Т4.

  N - идва от латинската дума Nodus - възел. Когато раковият тумор расте, той по-късно започва да се припокрива и да засяга близките лимфни възли. Това показва това писмо. Ако имаме N0 - тогава ракът все още не е обхванал лимфните възли, N3 - максималното увреждане на лимфните възли вече е в ход.

  М - идва от гръцката дума Метастази. Наличието на метастази в други органи. Както и в предишните случаи, фигурата ще определи градацията на разпространението на злокачествени клетки в други органи. M0 - показва, че ракът не метастазира. М1 - има метастази в най-близките органи. Но тук трябва да изясните малка подробност, обикновено след М те пишат името на самия орган, където отива метастазирането. Например, M (Mar) - раково новообразувание е започнало метастази в костния мозък и M (Ski) - метастази, разпространени в кожата.

  СимволиИме на тялото
  OthДруги органи
  ПулБели дробове
  СкиКожа
  ОсКости
  АдрНадбъбречни жлези
  ХепЧерен дроб
  PerПеритонеум
  СутиенМозък
  PleПлевра
  LymЛимфна система
  МартКостен мозък

  Рак на кръвта - левкемия

  Допълнителни символи

  В допълнение към използването на основните букви TNM се използват и допълнителни маркировки. Помага да се покаже кога точно е открит туморът..

  СимволДекодиране
  ° СЗа определяне на стадия на рака са използвани неинвазивни диагностични методи.
  стрЕтапът беше открит и установен с операция.
  мНяколко тумора, открити наведнъж.
  уИдентифицира тумора след терапията.
  rОценка на рецидивиращи тумори (рецидивиращи)
  аКласификация на тумора след аутопсия на човек.

  Хистологични стадии на рак

  В момента TNM е най-подробната класификация, но в допълнение към нея се използват и други. Обикновено се използва основният символ G, който показва колко агресивен е туморът. Също така показва активността на тумора и неговата скорост на растеж.

  СимволДекодиране
  GXНяма налични данни за определяне на туморната диференциация
  G1Силно диференциран рак - неагресивен и бавен g2 карцином.
  G2Средно диференциран тумор - Средна честота на раковите процеси.
  G3Лошо диференцираният тумор е доста агресивен аденокарцином с висока скорост на растеж на тъканите.
  G4Недиференциран тумор - суперагресивен тумор

  Етапи на рак на стомаха

  ЗАБЕЛЕЖКА! Наскоро започнаха да комбинират 3-та и 4-та цифра. За някои видове рак се използва фразата или термините „висока или ниска агресивност“. При рак на простатата понякога се използва етап 5 или G5.

  Обикновено хистологичната класификация се използва директно за прогнозиране на растежа и времето за пациент с онкология. Колкото по-висока е агресивността на тумора, толкова по-малко време остава за лечение..

  Системата TNM, напротив, дава повече информация за размера и степента на потапяне на раковите тъкани в съседните, както и за разпространението на самия тумор. Видът и видът на лечението ще зависят от това. Например при обширни метастази няма смисъл да се използва операция и обикновено се лекуват с лъчетерапия, химиотерапия и лекарства.

  Етапи на рак на матката

  Класификация на рака по етап

  Съществува така наречената класическа класификация, която дава информация директно на пациента. Това са етапи 1, 2, 3 и 4. Но обикновено лекарите използват една и съща класификация директно в комбинация със системата TNM, за да определят по-точно естеството на тумора на всеки етап. Помислете за таблицата:

  сценаРазмер на тумораЗасягане на лимфните възлиРазпространение на метастази
  1Т1N0М0
  2Т0-1N1М0
  Т2N0М0
  Т2N1М0
  3Т3N0М0
  Т3N1М0
  Т-всекиN2М0
  4Т-всекиN-всекиМ1
  Т4N-всекиМ-всеки

  Обикновено стадийът се обозначава от 0 до 4. Етап нула се използва от лекарите за обозначаване на предраково състояние или злокачествен тумор. Освен това те използват писма, които дават информация с още по-големи подробности. Помислете за 4-те етапа на развитие на рака.

  0 Етап

  Обикновено това е по-скоро неинвазивен тумор, когато вече не е злокачествен, а доброкачествен. Освен това самите клетки не са злокачествени, но съществува риск тези тъкани да се развият в рак. Вярно е, че когато се открие това състояние, шансът за възстановяване винаги е положителен. Можем да кажем, че това е началният стадий на рака..

  Етап 1 - ранен рак

  Ракът от етап 1 се класифицира по това, че се образуват първите съсиреци и възли, но които не пълзят отвъд границата на самия орган. Няма увреждане на лимфните възли, а външните признаци са много фини. Някои видове тумори могат да бъдат открити в началния етап само с помощта на тестове за туморни маркери. Ракът от етап 1 има най-голям шанс да бъде излекуван. Оцеляване - 80%.

  Етап 2

  Ракът от втора степен вече е по-голям по размер, а също така расте в най-близките тъкани и в края вече засяга лимфните възли. Някои органи на този етап вече започват да подават сигнал под формата на симптоми, въпреки че те са най-вече подобни на обикновените заболявания и възпаления. Оцеляване - 60%.

  Етап 3

  Ракът от 3-та степен вече расте дълбоко в органа и засяга всички най-близки лимфни възли. В този случай могат да бъдат засегнати и най-близките органи. Вярно е, че отдалечените метастази все още не са често срещани, така че все още има шанс за лечение. Третият стадий на рак вече е агресивен по отношение на симптомите. При лечението на трета степен се използват по-тежки методи на терапия: от операция до облъчване, докато състоянието на пациента се влошава. Оцеляване - 30%.

  4 заключителен етап

  Четвъртият стадий на рак вече е огромен и може да възникне вътрешно кървене, тъй като самата патология расте по-бързо от кръвоносните съдове. Метастазите вече са често срещани в кръвта и засягат всички органи. Това е най-опасният етап, когато шансът за смърт се увеличава значително. Почти невъзможно е да се възстановите от рак на четвъртия етап. Но с правилното лечение има шанс да удължите живота с няколко години. Оцеляване - по-малко от 5%.

  Колко живеят пациентите с рак??

  Всичко зависи от естеството на самото заболяване и кога е диагностицирано. Колкото по-рано те започнаха да лекуват болестта, толкова повече шансове за възстановяване и по-дълго ще живее самият пациент. Ясно е, че на етапи 3 и 4 шансът спада драстично.

  Можем ли да излекуваме рак или не? Всичко зависи от самото лечение, както и от вида на тумора. Има много видове рак, които не могат да бъдат излекувани на 4 етапа..

  Какви са леченията за рак? По принцип всичко зависи от вида на онкологията, както и от сцената. Използва се главно:

  • Хирургия
  • Лъчетерапия
  • Химиотерапия
  • Лекарства

  Как лекарят определя етапа преди операцията? За това има комбинация от различни методи за изследване: ЯМР, ултразвук, КТ, биопсия, тестове за туморни маркери и др..

  Какви са причините и симптомите на рак? Можете да прочетете за симптомите по-подробно в тази статия. И причините все още не са точно известни. Но учените идентифицират няколко фактора, които влияят върху шанса за тумор:

  • Лоша екология.
  • Генетика.
  • Пушене и алкохол
  • Работа с химикали
  • Лошо хранене
  • Затлъстяване
  • Слаба подвижност и заседнала работа

  Как се определят стадиите на рака и коя класификация е най-точна?

  Ракът е много сериозен вид заболяване, чиято тежест варира от един вид на друг..

  Прогнозата на заболяването зависи до голяма степен от мястото и етапа на неговото развитие..

  Разнообразието от видове рак изисква диференциация в зависимост от точната система за класификация.

  Класификация на рака

  Класификация в зависимост от локализацията на заболяването

  Онкологичните заболявания могат да бъдат класифицирани в зависимост от органа или частта от тялото на локализацията на болестта (храносмилателна система, бъбреци, черен дроб, гърда) или в зависимост от клетките, породили разстройството.

  Например, левкемия (левкемия) е рак на кръвта, който е резултат от раково разпространение на бели кръвни клетки.

  Класификация в зависимост от естеството на заболяването

  Друга класификация се отнася до анатомичните характеристики на рака: локализиран или дифузен със или без инвазия на лимфните възли.

  Класификация в зависимост от вида на засегнатите клетки

  Ракът също може да бъде класифициран според "външния вид" на клетките, образуващи болестта..

  Тези клетки могат да изглеждат нормални, като другите клетки в дадена тъкан, в която ракът е локализиран, дори ако образуват хаотични образувания поради бързото размножаване. В този случай говорим за диференциран рак..

  Недиференцираният рак се отнася до анормални клетки, които много приличат на примитивни ембрионални клетки.

  Тези видове рак се развиват много бързо и са много тежки..

  Ако видът клетки до известна степен е подобен на тъканните клетки, тогава говорим за умерено диференциран рак..

  Класификация на онкологичните заболявания в зависимост от стадия на разстройството

  Елементите, които характеризират тумора (локализация, размер, наличие на инвазия на лимфни възли, наличие на метастази) се обозначават като кодифицирани.

  Този универсален код опростява диагностиката и необходимото лечение.

  Най-старата кодификация на рака се отнася до етапите на рака:

  • 0 - отнася се до пълно излекуване в 100% от случаите;
  • IV - отнася се до смъртта на пациента в почти 100% от случаите.

  Тази класификация се основава на данни от клинични и рентгенологични изследвания..

  Класификацията на туморите в зависимост от стадия се обяснява по следния начин:

  • Етап 0 - локализиран (локализиран) рак;
  • I етап - малък тумор без инвазия на лимфните възли;
  • II етап - тумор с по-изразени размери с минимална инвазия на лимфните възли;
  • III етап - изразен тумор, който надхвърля засегнатия орган, със значителна инвазия на лимфните възли;
  • IV етап - дифузен тумор с метастази.

  Класификация по TNM (TNM) на рака

  Друг вид кодиране се отнася до 3 елемента:

  • разширяване на примитивен тумор (обозначен с латинската буква Т);
  • състоянието на лимфните възли (обозначено с латинската буква N);
  • наличие или липса на отдалечени метастази (обозначени с латинската буква M).

  Всеки елемент от T, N, M е последван от число, започващо от 0 във възходящ ред, което показва тежестта на рака.

  Класификацията на TNM (TNM) на раково състояние се състои от следните обозначения:

  • T (T) - примитивен тумор
   • Тис - локален (локализиран);
   • T1 - малък размер;
   • Т2 - размерът на тумора е по-голям в сравнение с Т1;
   • Т3 - размерът на тумора е по-голям в сравнение с Т2;
   • Т4 - Инвазия на съседни тъкани.
  • N (N) - увреждане на лимфните възли (лимфни възли)
   • N0 - лимфните възли не са засегнати;
   • N1 - увеличаване на броя на засегнатите лимфни възли или увреждане на лимфните възли на големи разстояния;
   • N2 - увеличаването на броя на засегнатите лимфни възли е по-голямо в сравнение с N1 и увреждането на лимфните възли е на още по-голямо разстояние в сравнение с N1;
   • N3 - увеличаването на броя на засегнатите лимфни възли е по-голямо в сравнение с N2 и участието на лимфните възли е още по-далеч в сравнение с N2.
  • M (M) - отдалечени метастази (метастази)
   • M0 - няма отдалечени метастази;
   • М1 - наличие на отдалечени метастази.

  TNM кодификация (TNM) идва от английския език Тумор - лимфен възел - Метастази.

  Честота на рака в различни региони на света

  Ракът като болест е известен още от Античността. В развитите страни това е втората водеща причина за смърт след сърдечно-съдови заболявания..

  В Европа и Северна Америка преобладават ракът на белите дробове (който е свързан в 90% от случаите с тютюнопушенето), ракът на дебелото черво или ректума (който е свързан главно с диетата) и ракът на гърдата (причините за които остават неизвестни).

  В Африка има повишена честота на рак на черния дроб в райони, където хепатитът е често срещан. Друг често срещан рак в бедните страни с високо плодовитост по света е ракът на маточната шийка. Честотата на този вид рак се дължи на лоши хигиенни условия, които причиняват повишено ниво на полово предавани болести (папиломен вирус или херпесен вирус). Тези полово предавани нарушения увеличават вероятността от този вид рак..

  Прогноза и тежест на онкологичните нарушения

  Ракът е тежко разстройство по своите характеристики, но нивото на тежест се различава при различните видове рак.

  Много видове рак са доброкачествени. По този начин, някои тумори на кожата или храносмилателната система, ако се лекуват, се считат за напълно елиминирани..

  Ако вземем предвид пълната статистика за честотата на рака, тогава можем да приемем, че 50% от всички пациенти са напълно излекувани..

  Тежестта на рака често зависи от местоположението му.

  Например ракът на белия дроб и мозъкът са тежки нарушения.

  Прогнозата за рак на кожата може да се основава на TNM класификацията (TNM). Микроскопското изследване може да разкрие дали е опасен рак с риск от метастази или тумор, който може да се развие само локално.

  Тежестта на храносмилателния рак често зависи от неговия етап на еволюция..

  Ако се открие късно, шансовете за успешно излекуване са минимални..

  Същата ситуация се наблюдава и в случай на рак на маточната шийка, при който ако използвате навременни методи за откриване, можете да идентифицирате заболяването в началния стадий, което увеличава шансовете за възстановяване.

  Влияние на възрастта и пола

  Хората не са равни пред риска от рак. Възрастта е основният рисков фактор. Дори ако ракът може да бъде забелязан на абсолютно всяка възраст, честотата на туморите се увеличава с възрастта..

  1% от всички видове рак се появяват преди 15-годишна възраст, докато 55% от раковите заболявания се срещат при хора над 65 години.

  Полът също играе важна роля по отношение на честотата в зависимост от засегнатите органи..
  Ракът като заболяване е по-често при мъжете, отколкото при жените.

  57% от случаите на рак се наблюдават при мъжете, а 60% от смъртните случаи се наблюдават при мъжете.

  Статии За Левкемия